Reģistrācija / Registration:

Dalības maksa / Registration fee:

Laika posms / Time period: Elite / Elite Veterāni / VeteransJuniori / Juniors Bērni / Kids
01.01.2023. - 31.01.2023. 15,00 EUR15,00 EUR 15,00 EUR5,00 EUR
01.02.2023. - 28.02.2023.
18,00 EUR18,00 EUR 18,00 EUR8,00 EUR
01.03.2023. - 19.03.2023.  21,00 EUR21,00 EUR 21,00 EUR
11,00 EUR