Jessy Race 2022 Nolikums
29.05.2022.

Rīkotāji: biedrība “RaceDog Latvia” sadarbībā ar interneta veikalu “BE RACEDOG”
Par sacensībām atbildīgā persona: Mikus Zelmenis, t. +371 28313431 (zvanīt biedrības darba laikā, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 16.00)
Sacensību tiesnesis: Ginta Kleinberga
Trases vieta: Bukulti, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, Latvija

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt Kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par Kamanu suņa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu Kamanu suņu sporta entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kamanu suņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu alternatīvu transportu.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
Noskaidrot ātrākos sportistus sacensību disciplīnās

Sacensību laiks un vieta:
29. maijā plkst. 9:00
Bukulti, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, Latvija

Sacensību pamatdisciplīnas (2 starti - viens ar suni un viens bez suņa):
CCM - kanikross vīri
CCW - kanikross dāmas
BJM - baikdžorings vīri
BJW - baikdžorings dāmas
SC1 - viena suņa skūters

Bērnu disciplīnas (1 starts - ar suni):
KAĶI - kanikross bērni (līdz 7 gadiem)
LŪŠI - kanikross bērni (no 8 līdz 9 gadiem)
TĪĢERI - kanikross bērni no (no 10 līdz 13 gadiem)

Vecuma grupas sportistiem pamatdisciplīnās:
Juniori - no 14 līdz 17 gadiem
Elite - no 18 līdz 39 gadiem
Veterāni - no 40 gadiem
Dalībniekus apbalvos vecuma grupās, ja katrā vecuma grupā būs vismaz 5 sportisti.

Suņa vecums:
Visām disciplīnām - suņu vecums sākot no 18 mēnešiem.

Klases:
Katrā disciplīnā apbalvos pirmos trīs dalībniekus.
1) Open klase - tiek ieskaitīti visi suņi, kuri nav "Nordic" klasē
2) Nordic klase - "Nordic“ klasi un “Open“ klasi apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “Nordic“ klases pārstāvji un 5 “Open“ klases pārstāvji, ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Open“ klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās disciplīnas. 
3) RNB 2 klase -  šajās sacensībās RNB 2 klase netiek atdalīta.

“Nordic“ klasē var startēt šādas suņu šķirnes: Samojedi, Grenlandes suņi, Aļaskas malamuti, Sibīrijas haskiji, sportistam uzrādot FCI atzītus ciltsrakstus.
“Open“ klasē var startēt visas pārējās šķirnes, kas nav norādītas Nordic klasē, un arī bezšķirnes suņi. Ja ciltsraksti sunim nav, reģistrācijas anketā pie suņa šķirnes - jānorāda "miksēts".

Disciplīnu distances:
Apļa garums pamatdisciplīnām: apt. 3 km

Dalībnieku reģistrācija:
Internetā: http://www.blackelizabeth.lv/

Dalības maksa:
Dalības maksa par vienu sacensību kategoriju:
● No 18.04. līdz 30.04. 20.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 10 EUR.
● No 01.05. līdz 13.05. – 25.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 13 EUR.
● No 14.05. līdz 26.05. – 30.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 16 EUR.

Biedrības "RaceDog Latvia" biedriem:
● No 18.04. līdz 30.04. – 17.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 7 EUR.
● No 01.05 . līdz 13.05. – 22.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 10 EUR,
● No 14.05. līdz 26.05. – 27.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 13 EUR,

Uzmanību! Viens sportists var startēt tikai vienā startā.
Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta reģistrācija: http://www.blackelizabeth.lv/

Sportistam pēc reģistrācijas anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Ja sportists pārstāv klubu, par kura dalību maksā klubs nevis sportists personīgi, tad reģistrācijas laukā “ Papildus info organizatoriem” ir jānorāda maksātāja juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs (ja ir), juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas konta numurs un SWIFT kods un juridiskās personas e-pasts. Rēķins Jums tiks izsūtīts 12 stundu laikā.
Ja reģistrācijā kluba (maksātāja) rekvizīti nav norādīti, tad rēķinu vēlāk pieprasīt nav iespējams.
Jebkuram maksātājam (juridiskai personai vai sportistam personīgi) maksājums ir jāveic 24 stundu laikā kopš reģistrācijas brīža.

Sacensību reģistrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu maksājuma mērķī norādiet: "Jessy Race 2022, dalībnieka vārds, uzvārds, disciplīna". (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām). Piemēram - Jessy Race 2022, Agnese Saldeva, CCW*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Ir iespējams mainīt distanci vai vārdu, uzvārdu, vai citus reģistrācijas anketas datus līdz 26. maijam. Pārreģistrācija maksā 5 eur (naudas pārskaitījums). Izmaiņas sūtīt uz e-pastu: info@racedog.lv

Dalība sacensībās:
! Viens sportists var piedalīties tikai vienā (1) startā. 
Dalīties ar ekipējumu šajās sacensībās nevarēs.
Suns drīkst startēt tikai vienā (1) disciplīnā (neskaitot bērnu kanikrosu – kā otru disciplīnu).

Dalības maksā ietilpst:
Marķēta un īpaši Kamanu suņu sportam sagatavota trase.
Reģistrācija sacensībās, tiek piešķirts sacensību numurs
Ēdināšana sportistam sacensību vietā.
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā: www.blackelizabeth.lv
Foto un video apskats sacensību mājas lapā: www.blackelizabeth.lv vai Facebook: Black Elizabeth (@blackelizabeth.lv)

Kā tiek rēķināts abu startu kopvērtējums?
Katrā startā dalībnieki saņem punktus atkarībā no viņa iegūtās vietas savā disciplīnā un apbalvo pēc kopējā punktu ieguvuma abos startos:
1. vieta - 25 punkti
2. vieta - 23 punkti
3. vieta - 21 punkti
4. vieta - 19 punkti
5. vieta - 17 punkti
6. vieta - 15 punkti
7. vieta - 13 punkti
8. vieta - 11 punkti
9. vieta - 9 punkti
10. vieta - 7 punkti
11. vieta - 5 punkti
12. vieta - 4 punkti
13. vieta - 3 punkti
14. vieta - 2 punkti
15. vieta un zemāk - 1 punkts

Apbalvošana:
Godalgotās vietas ieguvējus apbalvos ar sponsoru balvām, ja katrā disciplīnā būs vismaz 5 sportisti.
Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas.

Dienas kārtība: *
Plkst. 08:00 – 8:30          Atvērta auto stāvvieta un dalībnieku „stake-out”
Plkst. 8:00 – 8:30            Reģistrācija, ekipējuma kontrole /vetkontrole
Plkst. 8:30                          Dalībnieku sapulce, sacensību atklāšana
Plkst. 9:00 – 10:00           Pirmais starts AR SUŅIEM
Plkst. 10:30 - 11:00           Starts bērniem AR SUŅIEM (Kaķi, Lūši un Tīģeri)
Plkst. 12:00                         Ēdināšana
Plkst. 12:30                          Pirmā starta un bērnu starta rezultāti
Plkst. 13:00                         Dalībnieku sapulce, starta saraksts, bērnu apbalvošana
Plkst. 13:30 – 14:30         Otrs starts BEZ SUŅIEM
Plkst. 15:30                         Rezultāti
Plkst. 16:00                         Apbalvošana
* Sacensību dienas kārtība var tikt mainīta atkarībā no prognozētajiem laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā 27.05.2022.

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē. Dopinga kontrole var tikt veikta iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

Trase:
Trase veidota uz meža ceļiem, stigām un grantēta ceļa. Trase nebūs slēgta, tādēļ braucot trasē jārēķinās, ka trases teritorijā var būt nepiederošas personas.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību vietā nedrīkst tirgot sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no sacensību organizatoriem.
Tirgotājiem pieteikties rakstot e-pastu: info@racedog.lv
Sacensību dalībnieki drīkst automašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. ”Stake-out” laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem, sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu ”savu laukumu”, to ”pasargājot” sportistiem, kas ieradīsies vēlāk (Vietas pietiks visiem).
Sacensību dalībnieki apņemas ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem.

Smēķēšana:
Jessy Race 2022 sacensību vietā nav atļauts smēķēt.

Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizatorisko sacensību dalībnieku sarakstu publicēs internetā: http://www.blackelizabeth.lv/
Oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā, 29. maijā no plkst. 8:00  pie info dēļa.
Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.
Pirmā starta rezultāti un starta saraksts 2. startam būs pieejams pirms otrā starta pie info dēļa.