Blackelizabeth |  RD Kanīkross | RACEDOG CANICROSS 2016 sacensību nolikums

RACEDOG CANICROSS 2016 sacensību nolikums

NOLIKUMS:


“RaceDog Latvia” komanda piedāvā
Kanīkrosa sacensības Kamanu suņu sportā
RACEDOG CANICROSS Race 2016

rķis un uzdevumi:
Popularizēt kanikrosa sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par kanikrosa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu kanikrosa entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kanikrosa sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu alternatīvu transportu.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

Sacensību laiks un vieta:
24.septembrī, plkst. 12:00
Rīgas rajons, Garkalnes novads

Sacensību disciplīnas:

CCW E - Canicross dāmas elite
CCW J - Canicross dāmas juniori (no 14. līdz 16. gadiem)
CCW W - Canicross dāmas veterānes (no 40. gadiem uz augšu)

CCM E - Canicross kungi elite
CCM J - Canicross kungi juniori (no 14. līdz 16. gadiem)
CCM W - Canicross kungi veterāni (no 40. gadiem uz augšu)

CCK - Canicross bērni no 3 – 6 gadiem.
CCY - Canicross jaunieši no 7 – 13 gadiem.

Suņa vecums:
CCM un CCW - suņa vecums - 12 mēneši
CCK un CCY - suņa vecums - 9 mēneši

Apbalvošana:
Katrā disciplīnā apbalvos pirmos trīs dalībniekus, ja konkrētajā disciplīnā būs 6 dalībnieki no katras disciplīnas. (Ja 6 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas – pirmajām trīs disciplīnas vietām tiks pasniegti tikai diplomi).Disciplīnu distances:
Apļa garums pamatsacensībām 3.0 km,
bērniem un jauniešiem 0.7 km

Dalībnieku reģistrācija:
Internetā: http:www.blackelizabeth.lv
„RaceDog Latvia” ofiss, Vārnu ielā 10, Rīgā. Iepriekš pieteikties – 28313431 (Elizabete).

Dalības maksa:
15.08. - 31.08. - 10 EUR (bērns/ kid 1 EUR) - reģistrācija noslēgusies
01.09. - 21.09. - 20 EUR (bērns/kid 1.5 EUR)) - reģistrācija atvērta
* "RaceDog Latvia" komandas biedriem, kuri iemaksājuši 2016. gada biedra naudu, atlaide sacensību dalības maksai.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta/atsūtīta ”Pieteikuma anketa”. Aizpildot dalībnieku anketu, Jums tās beigās būs norādīti konta rekvizīti uz ko jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā. (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām).
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J. *Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Dalības maksā ietilpst:
Marķēta un īpaši kanikrosa sportam sagatavota trase.
Reģistrācija sacensībās, tiek piešķirts sacensību numurs
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā http://www.facebook.com/racedoglatvia
Foto un video apskats sacensību mājas lapā http://www.facebook.com/racedoglatvia

Dalībniekus apbalvos ar:
Diplomiem un sponsoru balvām

Pieteikšanās anketa pamatdisciplīnām:
Spiest šeit!

Dalībnieku sacensību numuru izņemšana sacensību dienā:
Dienas kārtībā ir norādīts laiks, kad sacensību dalībnieki var izņemt savus numurus.  Lai saņemtu sacensību numuru jāiziet četri sacensību reģistrācijas etapi:

1) ar personu apliecinošu dokumentu  - pasi (autovadītāja  apliecība netiek uzskatīta par apliecinošu dokumentu) dalībnieks dodas uz  reģistrāciju/telti – ”ANKETAS, 1. POSMS”. Tur dalībnieks saņem savu sportista anketu ar reģistrācijas brīdī aizpildītiem datiem.

2) Ar šo anketu Jūs dodaties uz nākamo reģistrācijas etapu/telti ”EKIPĒJUMA KONTROLE, 2. POSMS”, kurā Jums jāuzrāda tiesnešiem -  apavi, suņu iemaukti, lains, josta utt. Tur anketā tiesneši izdarīs atzīmes par nokārtotu ekipējuma kontroli.

3) Pēc izietas ekipējuma kontroles, sacensību dalībnieks dodas uz telti ”VETKONTROLE, 3. POSMS”, kopā ar suni, kuru startēsiet. Līdzi jābūt dokumentiem – suņa pase,  ciltsrakstu orģināls un kopija (1. eks.). Vetkontroles tiesneši anketā izdarīs atzīmes par nokārtotu vetkontroles pārbaudi. Sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā, trasē – sunim jāatrodas ar kaklasiksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme(to nedrīkst noņemt).

4) Ar anketu, kura aizpildīta no tiesnešu puses, Jūs dodaties uz pēdējo reģistrācijas posmu /telti ”SACENSĪBU NUMURI, 4.POSMS”, kur  Jums vēlreiz uzrādot personas apliecinošu dokumentu – pasi un anketu izsniegs sacensību numuru, sportista aproci, sacensībām nepieciešamos talonus.

5) Lai Jūsu hendleri saņemtu savas starta/finiša aproces – Jums jādodas uz telti ”HENDLERI” un uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi, Jums izsniegs hendlera aproci, ar kuru hendleris varēs ieiet starta/finiša zonā.


Dienas kārtība:

Plkst. 9:50 – Atvērta mašīnu stāvvieta un dalībnieku stake-out.
Plkst. 10:00 – 10:45 – Reģistrācija, ekipējuma kontrole /vetkontrole
Plkst. 11:00 – 11:30 – Dalībnieku sapulce, sacensību atklāšana
Plkst. 12:00 - pirmais starts
30 minūtes pēc pēdējā skrējēja finiša – bērnu un jauniešu starts
Plkst. 15:00 - apbalvošana

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē. Dopinga kontrole var tikt veikta sākot no  27. augusta līdz 12.oktobrim iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.
 
Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.
Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. Stake-out laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem,  sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu „ savu laukumu”, to "pasargājot" sportistiem, kas ieradīsies vēlāk. :) (Vietas pietiks visiem)

Smēķēšana:
RACEDOG sacensību vietā nav atļauts smēķēt

Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizatorisko sacensību sarakstu publicēs internetā http://www.blackelizabeth.lv/
Taču oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā, 24. septembrī, no plkst. 10:30 pie info dēļa.
Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.

UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā vairāk kā 30 sekundes pirms sava starta. Precīzi 30 sekundes pirms sava starta, ja dalībnieks nav ieradies starta koridorā, tiesneši to uzskata par nokavētu startu.
Pēc sportista finiša, sportistam obligāti jāatrodas finiša koridorā vismaz 20 sekundes, vai tik ilgi, kamēr finiša tiesneši Jūs no tā ļauj iziet.
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas.
Izejot vetkontroli sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā un/vai trasē – sunim jāatrodas ar kaklasiksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme(to nedrīkst noņemt).

RaceDog kanikrosa 2016” dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un savu suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām.
Aizsargķiveres visiem ir obligātas (izņemot canicrosu). Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Dalībniekiem piesakoties sacensībām ir pienākums veikt naudas pārskaitījumu (dalības maksa) 24 stundas pēc reģistrācijas brīža. Ja dalībnieks uz sacensībām neierodas, tas neattaisno sacensību maksas atcelšanu.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu ir jāziņo mutiski galvenajam tiesnesim pēc finiša un 60 minūšu laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 Eur drošības naudu sacensību galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs (uzvelkamas vestes).
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – 30 EUR sods.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās - naglenes).
Laina garumam jābūt no 2 m līdz 2.5 m.

Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Uzmanību!
“RaceDog Canicross race” dalībniekiem, lūdzam, nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
Dalībnieks var tikt sodīts par atkritumu atstāšanu trasē, mežā un stāvlaukumā. Par piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.
Tiesāšana un sacensību inventārs, kas nav minēts nolikumā - atbilstoši IFSS noteikumiem.

Galvenais tiesnesis:
Linda Kleinberga
Tel. +371 2925 3131

Organizatori:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22
Web:
http://www.facebook.com/racedoglatvia
http://www.blackelizabeth.lv
Twitter: @racedog_lv

Ginta Elizabeth Kleinberga
racedoglatvia@gmail.com
Tel. +371 2831 3431

 

Portatīvie datori Datori Datortehnika Rezerves daļas